Ruth Sinfield

Mae Ruth Sinfield wedi treulio’i gyrfa waith ym maes gofal cymdeithasol, yn bennaf yn y sector statudol ond gyda chysylltiadau cryf â’r sector gwirfoddol.
Ymgymhwysodd fel gweithiwr cymdeithasol yn y 1970au a gweithiodd ei ffordd i fyny’r ysgol reoli i lefel uwch.

A hithau bellach wedi hanner ymddeol, mae’n dal i gymryd diddordeb mewn plant a theuluoedd bregus. Mae ganddi gysylltiad â Home-Start ers blynyddoedd lawer pryd yr arferai weithio mewn partneriaeth â nhw. Pan ymddeolodd, gofynnwyd iddi ymuno â’r bwrdd rheoli Home-Start lleol. Daeth yn Gadeirydd ychydig cyn i’r syniad o uno drwy Gymru gyfan gael ei godi, felly mae wedi ymwneud â’r corff newydd hwn o’r cychwyn cyntaf.

Ruth Sinfield headshot.