Meirwen Jones

Meirwen yw Rheolwr Gweithrediadau Home-Start Cymru. Hi sy’n gyfrifol am sicrhau cysondeb o ran darparu ein gwasanaeth, sicrhau bod pob prosiect newydd yn cyd-fynd â’n hethos ac archwilio cyfleoedd newydd wrth iddynt godi i gryfhau’r modd y darperir ein systemau cymorth yn ehangach.