Lynne Powell

Mae Lynne yn gyfrifol am recriwtio gwirfoddolwyr, dethol, sefydlu, cymorth, hyfforddiant cychwynnol a pharhaus, datblygiad, DBS ac adnewyddu, a chadw ar draws tua. 18 Awdurdod Lleol Cymru.

Mae’n cysylltu ac yn gweithio’n agos iawn gyda staff yn y chwe ardal o ran yr holl wirfoddoli. Mae hi’n gweithio’n agos gyda’r uwch reolwyr i gynllunio a chyflwyno profiad gwell i wirfoddolwyr.

Gallwch ddod o hyd i Lynne ar LinkedIn.