Jayne Drummond

Penodwyd Jayne yn Brif Swyddog Gweithredol ym mis Ebrill 2023.

Yn fwyaf diweddar, bu Jayne yn Bennaeth Cyllid ar gyfer Home-Start Cymru lle bu’n gyfrifol am swyddogaethau Cyllid, AD a TG yr elusen.

Ym mis Mai 2022, Jayne oedd Pennaeth Cyllid Ategi, elusen sy’n darparu gofal a chymorth i alluogi pobl i fyw mor annibynnol â phosibl.

Treuliodd Jayne 20 mlynedd yn gweithio mewn swyddi cyllid a strategol mewn amrywiol sefydliadau masnachol yn Ne Cymru, ac yn ystod y cyfnod hwn cwblhaodd Jayne MBA gyda rhagoriaeth a’i chymhwyster ACCA.

Mae Jayne yn angerddol am ddarparu cymorth i unigolion i greu newid cadarnhaol yn eu bywydau.

Y tu allan i’r gwaith, mae Jayne yn llywodraethwr ysgol, yn mwynhau nofio, beicio, cerdded a bod yn yr awyr agored gyda’i theulu.

Gallwch ddod o hyd i Jayne ar Twitter a LinkedIn.