Iestyn Evans

Mae Iestyn yn arwain holl weithgareddau cynhyrchu incwm Home Start Cymru, gan gynnwys rheoli grantiau a rhoddion gan Awdurdodau Lleol, Ymddiriedolaethau Elusennol, Cwmnïau ac unigolion. Mae Iestyn yn angerddol am rôl y trydydd sector wrth gefnogi a siapio ein cymunedau ac mae’n dod â dros bymtheg mlynedd o brofiad marchnata a chodi arian o’r sectorau preifat, iechyd a chelfyddydol.

Gallwch ddod o hyd i Iestyn ar LinkedIn.