Cathy Groves

Mae Cathy wedi ymuno â Home-Start Cymru yn ddiweddar fel Pennaeth Cyllid ac Adnoddau, a bydd yn gyfrifol am swyddogaethau Cyllid, AD a TG yr elusen.

Mae gyrfa Cathy wedi ymestyn dros wahanol sectorau busnes, gan gynnwys gweithgynhyrchu, amddiffyn, gwasanaethau ariannol a’r Trydydd Sector. Yn 2019 ymunodd ag elusen hawliau plant hynod lwyddiannus ac uchel ei pharch, Plant yng Nghymru. Yn y rôl hon fel Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau, roedd yn gyfrifol am Gyllid, TG a Chyfleusterau a chafodd gyfoeth o brofiad a gwybodaeth gan weithio gyda Llywodraeth Cymru, a phartneriaid trydydd sector eraill ledled Cymru; ac yn falch o fod wedi helpu i lywio’r elusen plant yn llwyddiannus drwy’r cyfnod pandemig digynsail.