Carol Ravenscroft

Penodwyd Carol Ravenscroft yn Drysorydd Home-Start Cymru yn Ionawr 2020.

Carol yw Cyfarwyddwr Cyllid Drive, elusen sy’n darparu gofal a chymorth i bobl ag anawsterau dysgu.

Mae gan Carol dros 30 mlynedd o brofiad Rheoli Ariannol mewn gwahanol swyddi yn y sector cyhoeddus a’r trydydd sector. Mae hi’n Gymrawd o Gymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig.