Bethan Williams

Dechreuodd Bethan ei thaith Home-Start gyda chynllun Sir Ddinbych yn ôl yn 2013, cyn dod yn gyflogai i Home-Start Cymru chwe blynedd yn ddiweddarach.

Ymunodd â Home-Start Sir Ddinbych fel Trefnydd Teulu, ac mae bellach yn Rheolwr Ardal ar gyfer y Gogledd a Phowys, gan gwmpasu siroedd Ynys Môn, Sir Ddinbych a Phowys a grybwyllwyd eisoes. Mae’n arwain tîm o gydlynwyr yn ogystal â rheoli llwyth achosion o deuluoedd. Mae hi’n mwynhau meithrin perthynas â’n gwirfoddolwyr, ein cyfeirwyr, a’r gwahanol grwpiau rhwydweithio y mae’n eu mynychu. Mae Bethan hefyd yn manteisio ar bob cyfle i recriwtio gwirfoddolwyr.

Cyn ymuno â Home-Start Cymru, bu Bethan yn gweithio fel athrawes gartref a thramor am rai blynyddoedd, cyn dod yn Addysgwr i’r Gwasanaeth Tân. Wrth weithio gyda phlant mewn lleoliad addysgol, gwelodd Bethan yr effaith a gafodd bywyd cartref plentyn ar eu cyfranogiad yn y dosbarth. Pan ddaeth y cyfle iddi allu ymuno â Home-Start fe neidiodd ar y cyfle, ac mae’n teimlo’n freintiedig iawn ei bod wedi cael mynediad i fywydau cymaint o deuluoedd i’w cefnogi yn ystod eu cyfnod anodd.

Fel person sy’n hoffi cadw’n brysur pan nad yw yn y gwaith, mae’n gwirfoddoli i rai sefydliadau, yn mwynhau heriau newydd, ac yn ymhyfrydu mewn bod yng nghwmni teulu a ffrindiau.