Pwy ydym ni

Mae Home-Start Cymru yn cynnig cyfeillgarwch, cymorth emosiynol a chyngor ymarferol yng nghartrefi teuluoedd sy’n cael anawsterau wrth reoli magu plant am amrywiaeth o wahanol resymau. Gallai’r rhain fod yn iechyd meddwl gwael, rheoli ymddygiad heriol plant, anabledd, cam-drin domestig, unigedd neu hunan-barch isel.

Ein cenhadaeth yw rhoi’r dechrau gorau posibl mewn bywyd i blant, trwy gefnogi rhieni fel eu bod yn magu hyder, cryfhau a mwynhau eu perthynas â’u plant ac ehangu eu cysylltiadau â’r gymuned leol.

Yr hyn a wnawn

Rydym yn deall bod rhieni, weithiau, angen y cynnig o gymorth ac arweiniad anogol. Gall ychydig o help wneud byd o wahaniaeth, felly bydd ein gwirfoddolwyr hyfforddedig yn ymweld â chi yn eich cartref eich hun am rhwng dwy a thair awr yr wythnos i gynnig pâr ychwanegol o ddwylo neu glust i wrando.

Ac oherwydd bod pawb yn wahanol – a bod gan bob plentyn ei anghenion unigol unigryw ei hun – byddwn yn gweithio gyda chi i ddarganfod beth sydd angen cymorth arnoch, ac yn teilwra ein hamser gyda chi i weddu i hynny. Gallwch hefyd fod yn dawel eich meddwl y bydd ein hamser gyda chi yn aros yn gyfrinachol.

Cryfhau eich perthynas gyda'ch plentyn neu blant.

Teimlo'n llai unig ac ynysig trwy argymell gwasanaethau a grwpiau lleol.

Cyfarfod â phobl eraill sydd yn yr un cwch trwy eich helpu i wneud cysylltiadau newydd.

Dysgu sgiliau magu plant newydd - mae gennym ni awgrymiadau a thriciau gwych!

Gwella iechyd corfforol ac emosiynol eich plentyn.

Dewch yn Wirfoddolwr Home-Start Cymru Heddiw

Mae tîm o wirfoddolwyr hyfforddedig Home-Start Cymru yn sicrhau bod blynyddoedd cynnar plentyn yn cyfrif. Trwy wirfoddoli dim ond ychydig oriau bob wythnos gallwch drawsnewid bywydau plant ifanc a’u rhieni yn eich cymuned.

Help us support parents throughout Wales

Areas we cover

North Wales

Isle of Anglesey

Denbighshire

Gwynedd

Gwent

Newport

Torfaen

Caerphilly

Blaenau Gwent

Cardiff and Vale

Cardiff

Vale of Glamorgan

South Wales

Merthyr Tydfil

Rhondda Cynon Taf

Bridgend

West Wales

Carmarthenshire

Pembrokeshire

Swansea Bay

Swansea

Neath Port Talbot

Powys

Powys

Case Studies

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore.

Gary

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore.

Rebecca

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore.

Emma

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore.

Meet the Team

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.