A big thank you to SEDA for their Festive Gift Appeal involvement!

Fantastic news from our meeting last week with the Seda team. They’re backing us as one of their charities of the year. 🤝

So far, they’ve rocked a raffle and a family day, raising £500 🎉. We have also received 40 Christmas presents for families in need.

See below Iestyn, Our Head of Business Development who attended Sedas offices. Here is a picture from the day.

Big thanks to Seda for their support 💜 

———

Newyddion gwych o’n cyfarfod wythnos diwethaf gyda thîm Seda! Maen nhw’n ein cefnogi ni fel un o elusennau’r flwyddyn. 🤝

Hyd yn hyn, maen nhw wedi siglo raffl a diwrnod i’r teulu, gan godi £500! 🎉 Rydym hefyd wedi derbyn 40 anrheg Nadolig i deuluoedd mewn angen – anhygoel! 🎁

Gweler isod Iestyn, Ein Pennaeth Datblygu Busnes a fynychodd SEDA. Dyma lun o’r diwrnod.

Diolch yn fawr i Seda am eu cefnogaeth 💜

ResponsivePics errors
  • image id is undefined